Browse All

1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Tertia Musculorum Tabula
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Quarta Musculorum Tabula
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Quinta Musculorum Tabula
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Sexta Musculorum Tabula
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Septima Musculorum Tabula
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Octava Musculorum Tabula
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Nona Musculorum Tabula
1552
[Geminus, Thomas (b.Circa 15
Decima Musculorum Tabula
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Undecima Musculorum Tabula
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Duodecima Musculorum Tabula
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Decima Tertia Musculorum Tab …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Prima huius tractatus fig: V …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Decima Quarta Musculorum Tab …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Decimaquinta Musculoru Tabul …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Musculorum laringis quatuord …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Secu: fig: integra et ab omn …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Tert: Fi: Integra totius mag …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Sexta fig: Venarum pariter a …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Nona ac postrema huius tract …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Prima Nervorem Figura, Secun …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Quinta Nervorem Tabula
1552
[Geminus, Thomas (b.Circa 15
Sexta Nervorem Tabula
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Septima Nervorem Figura, Oct …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Prima Figura, Secunda Figura …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Quinta Figura - [The tables …
1552
[Geminus, Thomas (b.Circa 15
Undecima Figura - [The table …
1552
[Geminus, Thomas (b.Circa 15
Secunda Musculorum Tabula
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
XIX, XX, XXI, XXII: Organs o …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Figurae Muliebries: Prima fi …
1552
[Hill, Nicholas (active 1542
Prima, et.al. (Plates of the …
1552
[Hill, Nicholas (active 1542
Prima Pagina Figurarum Capit …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Secunda Pagina Figurarum Cap …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Tertia Pagina Figuraru Capit …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Quarta Pagina Figuraru Capit …
1552
[Udall, Nicholas (b.1505, d.
Prima Oculorum figu: [and] A …
1543
[Vesalius, Andreas (b.1514,
Andreae Vesalii
1543
[Oporinus, Johannes (b.1507,
[Title Page]
1543
[Oporinus, Johannes (b.1507,
[Image of the Humerus]
1543
[Oporinus, Johannes (b.1507,
Nomina Quibus Ossium Partes …
1543
[Oporinus, Johannes (b.1507,
Caput V. Fig.I-V
1543
[Vesalius, Andreas (b.1514,
De Octo Capitis Ossibus et f …
1543
[Vesalius, Andreas (b.1514,
De Octo Capitis Ossibus et f …
1543
[Vesalius, Andreas (b.1514,
De Octo Capitis Ossibus et f …
1543
[Oporinus, Johannes (b.1507,
De Octo Capitis Ossibus et f …
1543
[Oporinus, Johannes (b.1507,
De Octo Capitis Ossibus et f …
1543
[Vesalius, Andreas (b.1514,
De Ossiculis Auditus Organi …
1543
[Oporinus, Johannes (b.1507,
De Duodecim Superioris Maxil …
1543
[Oporinus, Johannes (b.1507,
De Duodecim Superioris Maxil …
1543
[Oporinus, Johannes (b.1507,
De Maxilla Inferiori, Caput …
1543
[Oporinus, Johannes (b.1507,
De Ossium Capitis et Maxilla …