Verthooninge vande Eijlanden Hebrides gelegen achter de Noordwesthoeck van Schotlandt [1 o...