Eylanden van Hebrides Gelegen achter de Noord, west hoeck van Schotlandt [1 of 1]