De Kust van Ulster tu tusschen Strang foort en Bandthaven met de Custen van Schotlandt dae...