Eylanden van Fero oste Farre ; Eylanden van Hebrides gelegen achter de noord-west hoeck va...