De Custen van Schotlandt met de eylanden van Orcanesse; van eylandt Coket tot I. Sande. [1...