Paskaart vande noord cust van Schotland als mede de eylanden van Hitlandt en Fero. Naaukeu...