[a: top map:] Verthooninge vande Eijlanden Hebrides gelegen achter de Noordwesthoeck van S...